Tìm kiếm tour
Tìm kiếm khách sạn

Nơi xuất phát
Nơi đến
Mức giá
Tour Sapa 2 ngày 1 đêm Giáng Sinh và năm mới 2017

Tour Sapa 2 ngày 1 đêm Giáng Sinh và năm mới 2017

Khởi hành từ: Hà nội
Ngày khởi hành: 24/12/2016 và 31/12/2016
Giá: 1.999.000 đ
-9%
Chi tiết
Tour du lịch Sapa 2 ngày ghép lẻ hàng tháng

Tour du lịch Sapa 2 ngày ghép lẻ hàng tháng

Khởi hành từ: Hà nội
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 990.000 đ
-0%
Chi tiết
Cẩm nang du lịch Sapa

Cẩm nang du lịch Sapa

Khởi hành từ: 1 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 150.000 đ
-12%
Chi tiết
Du lịch Sapa giá rẻ

Du lịch Sapa giá rẻ

Khởi hành từ: Hà nội
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 400.000 đ
-27%
Chi tiết
Du lịch Sapa 2 ngày

Du lịch Sapa 2 ngày

Khởi hành từ: 2 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 400.000 đ
-20%
Chi tiết
Hà Nội – Sa Pa – Hàm Rồng – Cát Cát – Sa Pa – Hà Nội 2 ngày 1 đêm

Hà Nội – Sa Pa – Hàm Rồng – Cát Cát – Sa Pa – Hà Nội 2 ngày 1 đêm

Khởi hành từ: 2 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 1.250.000 đ
-7%
Chi tiết
Du lịch Sapa - thăm Hàm Rồng - xe ô tô giường nằm 2 ngày 1 đêm

Du lịch Sapa - thăm Hàm Rồng - xe ô tô giường nằm 2 ngày 1 đêm

Khởi hành từ: 2 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 1.050.000 đ
-9%
Chi tiết
Du lịch Sapa - thăm bản Cát Cát - xe ô tô vé ngồi 2 ngày 1 đêm

Du lịch Sapa - thăm bản Cát Cát - xe ô tô vé ngồi 2 ngày 1 đêm

Khởi hành từ: 2 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 890.000 đ
-10%
Chi tiết
Du lịch Sapa - thăm bản Cát Cát - xe ô tô giường nằm 2 ngày 1 đêm

Du lịch Sapa - thăm bản Cát Cát - xe ô tô giường nằm 2 ngày 1 đêm

Khởi hành từ: 2 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 990.000 đ
-9%
Chi tiết
Du lịch Sapa Khách sạn 3 sao - xe ô tô giường nằm 2 ngày 1 đêm

Du lịch Sapa Khách sạn 3 sao - xe ô tô giường nằm 2 ngày 1 đêm

Khởi hành từ: 2 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 750.000 đ
-12%
Chi tiết
Du lịch Sapa Khách sạn 2 sao - xe ô tô giường nằm 2 ngày 1 đêm

Du lịch Sapa Khách sạn 2 sao - xe ô tô giường nằm 2 ngày 1 đêm

Khởi hành từ: 2 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 600.000 đ
-14%
Chi tiết
Du lịch Sapa mini-hotel - xe ô tô giường nằm 2 ngày 1 đêm

Du lịch Sapa mini-hotel - xe ô tô giường nằm 2 ngày 1 đêm

Khởi hành từ: 2 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 550.000 đ
-15%
Chi tiết
Du lịch Sapa homestay - xe ô tô giường nằm 2 ngày 1 đêm

Du lịch Sapa homestay - xe ô tô giường nằm 2 ngày 1 đêm

Khởi hành từ: 2 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 500.000 đ
-17%
Chi tiết
Du lịch Sapa homestay - xe ô tô ngồi 2 ngày 1 đêm

Du lịch Sapa homestay - xe ô tô ngồi 2 ngày 1 đêm

Khởi hành từ: 2 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 400.000 đ
-17%
Chi tiết
Sa Pa - Vườn Hồng - Hàm Rồng - Cát Cát - Sapa 2 ngày 1 đêm

Sa Pa - Vườn Hồng - Hàm Rồng - Cát Cát - Sapa 2 ngày 1 đêm

Khởi hành từ: 2 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 729.000 đ
-12%
Chi tiết
Sa Pa - Hàm Rồng - Bắc Hà - Dinh Hoàng A Tưởng - Hà Khẩu - Lào Cai 3 ngày 2 đêm

Sa Pa - Hàm Rồng - Bắc Hà - Dinh Hoàng A Tưởng - Hà Khẩu - Lào Cai 3 ngày 2 đêm

Khởi hành từ: 3 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 1.314.000 đ
-12%
Chi tiết
Sa Pa - Thác Bạc - Thác Tình Yêu - Cát Cát - Lao Chải & Tả Van - Tả Phìn 4 ngày 3 đêm

Sa Pa - Thác Bạc - Thác Tình Yêu - Cát Cát - Lao Chải & Tả Van - Tả Phìn 4 ngày 3 đêm

Khởi hành từ: 4 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 1.589.000 đ
-6%
Chi tiết
Sa Pa - Thác Bạc - Cát Cát - Hàm Rồng - Hà Khẩu - Lào Cai 4 ngày 3 đêm

Sa Pa - Thác Bạc - Cát Cát - Hàm Rồng - Hà Khẩu - Lào Cai 4 ngày 3 đêm

Khởi hành từ: 4 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 1.772.000 đ
-8%
Chi tiết
Sa Pa - Thác Bạc - Cát Cát - Hàm Rồng - Hà Khẩu - Lào Cai 3 ngày 2 đêm

Sa Pa - Thác Bạc - Cát Cát - Hàm Rồng - Hà Khẩu - Lào Cai 3 ngày 2 đêm

Khởi hành từ: 3 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 1.380.000 đ
-7%
Chi tiết
Sa Pa - Hàm Rồng - Thác Bạc - Cát Cát - Hà Khẩu - Lào Cai 3 ngày 2 đêm

Sa Pa - Hàm Rồng - Thác Bạc - Cát Cát - Hà Khẩu - Lào Cai 3 ngày 2 đêm

Khởi hành từ: 3 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 1.420.000 đ
-7%
Chi tiết
Sa Pa - Hà Khẩu - Lào Cai 2 ngày 1 đêm

Sa Pa - Hà Khẩu - Lào Cai 2 ngày 1 đêm

Khởi hành từ: 2 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 990.000 đ
-9%
Chi tiết
Sa Pa - Tả Van (homestay) - Sapa 2 ngày 1 đêm

Sa Pa - Tả Van (homestay) - Sapa 2 ngày 1 đêm

Khởi hành từ: 2 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 760.000 đ
-12%
Chi tiết
SaPa- Thác Bạc - Hàm Rồng-  Bắc Hà -Lào Cai 2 ngày 1 đêm

SaPa- Thác Bạc - Hàm Rồng- Bắc Hà -Lào Cai 2 ngày 1 đêm

Khởi hành từ: 2 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 849.000 đ
-11%
Chi tiết
Sa Pa - Tả Van (homestay) – Thác Tình Yêu 2 ngày 1 đêm

Sa Pa - Tả Van (homestay) – Thác Tình Yêu 2 ngày 1 đêm

Khởi hành từ: 2 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 880.000 đ
-10%
Chi tiết
Sa Pa – Cát Cát – Hàm Rồng – Thác Bạc – Sa Pa  2 ngày 1 đêm

Sa Pa – Cát Cát – Hàm Rồng – Thác Bạc – Sa Pa 2 ngày 1 đêm

Khởi hành từ: 2 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 675.000 đ
-13%
Chi tiết
Sa Pa – Hàm Rồng – Thác Bạc – Sa Pa 2 ngày 1 đêm

Sa Pa – Hàm Rồng – Thác Bạc – Sa Pa 2 ngày 1 đêm

Khởi hành từ: 2 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 635.000 đ
-14%
Chi tiết
Lào Cai - Sa Pa -Vườn Hồng - Hàm Rồng - Cát Cát - Lào Cai 2 ngày 1 đêm

Lào Cai - Sa Pa -Vườn Hồng - Hàm Rồng - Cát Cát - Lào Cai 2 ngày 1 đêm

Khởi hành từ: 2 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 810.000 đ
-11%
Chi tiết
Lào Cai - SaPa - Hàm Rồng - Bắc Hà - Dinh Hoàng A Tưởng - Hà Khẩu - Lào Cai 3 ngày 2 đêm

Lào Cai - SaPa - Hàm Rồng - Bắc Hà - Dinh Hoàng A Tưởng - Hà Khẩu - Lào Cai 3 ngày 2 đêm

Khởi hành từ: 3 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 1.355.000 đ
-10%
Chi tiết
Lào Cai - Bắc Hà - Hang Tiên - Lào Cai 2 ngày 1 đêm

Lào Cai - Bắc Hà - Hang Tiên - Lào Cai 2 ngày 1 đêm

Khởi hành từ: 2 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 765.000 đ
-12%
Chi tiết
Lào Cai - SaPa - Hàm Rồng -Thác Bạc - Cát Cát -Tả Phìn - Lào Cai 3 ngày 2 đêm

Lào Cai - SaPa - Hàm Rồng -Thác Bạc - Cát Cát -Tả Phìn - Lào Cai 3 ngày 2 đêm

Khởi hành từ: 3 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 1.218.000 đ
-8%
Chi tiết
Lào Cai - Sa Pa - Hà Khẩu - Lào Cai 4 ngày 3 đêm

Lào Cai - Sa Pa - Hà Khẩu - Lào Cai 4 ngày 3 đêm

Khởi hành từ: 4 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 1.812.000 đ
-5%
Chi tiết
Lào Cai - Sa Pa - Hà Khẩu - Lào Cai 3 ngày 2 đêm phần 2

Lào Cai - Sa Pa - Hà Khẩu - Lào Cai 3 ngày 2 đêm phần 2

Khởi hành từ: 3 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 1.420.000 đ
-7%
Chi tiết
Lào Cai - Sa Pa - Hà Khẩu - Lào Cai 3 ngày 2 đêm

Lào Cai - Sa Pa - Hà Khẩu - Lào Cai 3 ngày 2 đêm

Khởi hành từ: 3 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 1.460.000 đ
-6%
Chi tiết
Trang 1/2
  • Ngân hàng vietcombank