Tìm kiếm tour
Tìm kiếm khách sạn

Nơi xuất phát
Nơi đến
Mức giá
Sa Pa - Hàm Rồng - Bắc Hà - Dinh Hoàng A Tưởng - Hà Khẩu - Lào Cai 3 ngày 2 đêm

Sa Pa - Hàm Rồng - Bắc Hà - Dinh Hoàng A Tưởng - Hà Khẩu - Lào Cai 3 ngày 2 đêm

Khởi hành từ: 3 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 1.314.000 đ
-12%
Chi tiết
Sa Pa - Thác Bạc - Thác Tình Yêu - Cát Cát - Lao Chải & Tả Van - Tả Phìn 4 ngày 3 đêm

Sa Pa - Thác Bạc - Thác Tình Yêu - Cát Cát - Lao Chải & Tả Van - Tả Phìn 4 ngày 3 đêm

Khởi hành từ: 4 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 1.589.000 đ
-6%
Chi tiết
Lào Cai - Sa Pa -Vườn Hồng - Hàm Rồng - Cát Cát - Lào Cai 2 ngày 1 đêm

Lào Cai - Sa Pa -Vườn Hồng - Hàm Rồng - Cát Cát - Lào Cai 2 ngày 1 đêm

Khởi hành từ: 2 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 810.000 đ
-11%
Chi tiết
Lào Cai - SaPa - Hàm Rồng - Bắc Hà - Dinh Hoàng A Tưởng - Hà Khẩu - Lào Cai 3 ngày 2 đêm

Lào Cai - SaPa - Hàm Rồng - Bắc Hà - Dinh Hoàng A Tưởng - Hà Khẩu - Lào Cai 3 ngày 2 đêm

Khởi hành từ: 3 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 1.355.000 đ
-10%
Chi tiết
Lào Cai - Bắc Hà - Hang Tiên - Lào Cai 2 ngày 1 đêm

Lào Cai - Bắc Hà - Hang Tiên - Lào Cai 2 ngày 1 đêm

Khởi hành từ: 2 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 765.000 đ
-12%
Chi tiết
Lào Cai - SaPa - Hàm Rồng -Thác Bạc - Cát Cát -Tả Phìn - Lào Cai 3 ngày 2 đêm

Lào Cai - SaPa - Hàm Rồng -Thác Bạc - Cát Cát -Tả Phìn - Lào Cai 3 ngày 2 đêm

Khởi hành từ: 3 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 1.218.000 đ
-8%
Chi tiết
Lào Cai - Sa Pa - Hà Khẩu - Lào Cai 4 ngày 3 đêm

Lào Cai - Sa Pa - Hà Khẩu - Lào Cai 4 ngày 3 đêm

Khởi hành từ: 4 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 1.812.000 đ
-5%
Chi tiết
Lào Cai - Sa Pa - Hà Khẩu - Lào Cai 3 ngày 2 đêm phần 2

Lào Cai - Sa Pa - Hà Khẩu - Lào Cai 3 ngày 2 đêm phần 2

Khởi hành từ: 3 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 1.420.000 đ
-7%
Chi tiết
Lào Cai - Sa Pa - Hà Khẩu - Lào Cai 3 ngày 2 đêm

Lào Cai - Sa Pa - Hà Khẩu - Lào Cai 3 ngày 2 đêm

Khởi hành từ: 3 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 1.460.000 đ
-6%
Chi tiết
Lào Cai - Hà Khẩu - Sa Pa - Lào Cai 2 ngày 1 đêm

Lào Cai - Hà Khẩu - Sa Pa - Lào Cai 2 ngày 1 đêm

Khởi hành từ: 2 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 1.128.000 đ
-25%
Chi tiết
Lào Cai - Sa Pa - Hà Khẩu - Lào Cai 2 ngày 1 đêm

Lào Cai - Sa Pa - Hà Khẩu - Lào Cai 2 ngày 1 đêm

Khởi hành từ: 2 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 1.050.000 đ
-13%
Chi tiết
Lào Cai - SaPa - Tả Van (homestay) - Lào Cai 2 ngày 1 đêm

Lào Cai - SaPa - Tả Van (homestay) - Lào Cai 2 ngày 1 đêm

Khởi hành từ: 2 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 860.000 đ
-10%
Chi tiết
Lào Cai - SaPa - Bắc Hà - Lào Cai 2 ngày 1 đêm

Lào Cai - SaPa - Bắc Hà - Lào Cai 2 ngày 1 đêm

Khởi hành từ: 2 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 872.000 đ
-2%
Chi tiết
Lào Cai - SaPa - Tả Van (homestay) - Thác Tình Yêu - Lào Cai 2 ngày 1 đêm

Lào Cai - SaPa - Tả Van (homestay) - Thác Tình Yêu - Lào Cai 2 ngày 1 đêm

Khởi hành từ: 2 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 980.000 đ
-18%
Chi tiết
Lào Cai - Sa Pa - Cát Cát - Hàm Rồng - Thác Bạc - 
Sa Pa - Chợ vùng biên - Lào Cai 2 ngày 1 đêm

Lào Cai - Sa Pa - Cát Cát - Hàm Rồng - Thác Bạc - Sa Pa - Chợ vùng biên - Lào Cai 2 ngày 1 đêm

Khởi hành từ: 2 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 775.000 đ
-18%
Chi tiết
Lào Cai - Sa Pa - Hàm Rồng - Thác Bạc - Sa Pa - Lào Cai 2 ngày 1 đêm

Lào Cai - Sa Pa - Hàm Rồng - Thác Bạc - Sa Pa - Lào Cai 2 ngày 1 đêm

Khởi hành từ: 2 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 735.000 đ
-12%
Chi tiết
Du lịch Lào Cai - Hà Khẩu - Lào Cai 2 ngày 1 đêm

Du lịch Lào Cai - Hà Khẩu - Lào Cai 2 ngày 1 đêm

Khởi hành từ: 2 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 824.000 đ
-13%
Chi tiết
Du lịch Lào Cai - Hà Khẩu - Lào Cai 1 ngày

Du lịch Lào Cai - Hà Khẩu - Lào Cai 1 ngày

Khởi hành từ: 1 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Giá: 470.000 đ
-15%
Chi tiết
  • Ngân hàng vietcombank