Tìm kiếm tour
Tìm kiếm khách sạn

Nơi xuất phát
Nơi đến
Mức giá

Bảng giá vé, lịch trình chi tiết các hãng xe đi Sapa, Lào cai từ Hà Nội

Cập nhập:28/11/2019
Lượt xem:4029
Bảng giá các loại vé xe Hà nội – Sapa, vé xe Hà nội – Lào Cai của các hãng xe chất lượng cao, Xe limousin, xe giường nằm, xe ghế ngồi cao cấp
  

 

 Sapa là thiên đường Du lịch của Miền Bắc hàng ngày có khoảng trên 100 chuyến xe đi sapa, Lào Cai xuất phát từ Hà Nội, để giúp cho quý khách dễ dàng chọn được hãng xe chất lượng cao đi Sapa với giá vé rẻ nhất lịch trình phù hợp nhất chúng tôi xin cung cấp chi tiết từng hãng xe giường nằm hay ghế ngồi, thời gian đi thời gian đi, thời gian đến địa điểm xuất phát và các điểm đón trả khách.

 

          Ảnh xe ghế ngồi cao cấp Hà Nội - Sapa

                           


 HÃNG XE  BẾN ĐI  TG ĐI  BẾN ĐẾN LOẠI XE  GIÁ  ĐẶT VÉ
Sapa Express 7:00 5h30' 12:30 Limousine VIP 29 ghế 370.000 đ  Liên hệ
  12 Lý Thái Tổ   2 Fansipan - SP     0913 053 336
             
Sapa Luxury Van 6:30 5h30' 12:00 Limousine Vip 9 ghế 350.000 đ  Liên hệ
  43 Lương Ngọc Quyến   Số 5 Sở Than     0913 053 336
             
Queen Cafe 7:00 5h30' 12:30 Giường nằm 38 chỗ 220.000 đ  Liên hệ
  208 Trần Quang Khải   72 Ngũ Chỉ Sơn     0913 053 336
             
Queen Cafe 7:30 5h0' 12:30 Giường nằm 38 chỗ 220.000 đ  Liên hệ
  ĐH Ngoại Ngữ - Mỹ Đình   72 Ngũ Chỉ Sơn     0913 053 336
Queen Cafe 22:00 6h0' 4:00 Giường nằm 38 chỗ 220.000 đ  Liên hệ
  208 Trần Quang Khải   72 Ngũ Chỉ Sơn     0913 053 336
             
Queen Cafe 22:30 5h30' 4:00 Giường nằm 38 chỗ 220.000 đ  Liên hệ
  ĐH Ngoại Ngữ - Mỹ Đình   72 Ngũ Chỉ Sơn     0913 053 336
             
Inter Bus Lines 7:00 5h30' 12:30 Giường nằm 40 chỗ 250.000 đ  Liên hệ
  13 Nguyễn Hữu Huân   30 Lương Đình Của     0913 053 336
             
Inter Bus Lines 22:00 6h0' 4:00 Giường nằm 40 chỗ 250.000 đ  Liên hệ
  13 Nguyễn Hữu Huân   30 Lương Đình Của     0913 053 336
             
Camel Travel 7:00 6h0' 13:00 Giường nằm 38 chỗ 200.000 đ  Liên hệ
  459 Trần Khát Chân   34 Ngũ chỉ Sơn     0913 053 336
             
Camel Travel 7:30 5h30' 13:00 Giường nằm 38 chỗ 200.000 đ  Liên hệ
  ĐH Ngoại Ngữ - Mỹ Đình   34 Ngũ chỉ Sơn     0913 053 336
Eco Sapa 7:00 5h0' 12:00 Limousine Vip 9 ghế 400.000 đ  Liên hệ
  42 Hàng Giấy   Sapa     0913 053 336
Sao Việt 6:00 6h30' 12:30 Giường nằm 46 chỗ 240.000 đ  Liên hệ
  789 Giải Phóng   69 Phố Xuân Viên     0913 053 336
Sao Việt 7:00 5h30' 12:30 Giường nằm 46 chỗ 240.000 đ  Liên hệ
  7 Phạm Văn Đồng   69 Phố Xuân Viên     0913 053 336
Sao Việt 7:00 6h30' 13:30 Giường nằm 46 chỗ 240.000 đ  Liên hệ
  789 Giải Phóng   69 Phố Xuân Viên     0913 053 336
Sao Việt 8:00 5h30' 13:30 Giường nằm 46 chỗ 240.000 đ  Liên hệ
  7 Phạm Văn Đồng   69 Phố Xuân Viên     0913 053 336
Sao Việt 8:00 6h30' 14:30 Giường nằm 46 chỗ 240.000 đ  Liên hệ
  789 Giải Phóng   69 Phố Xuân Viên     0913 053 336
Sao Việt 9:00 5h30' 14:30 Giường nằm 46 chỗ 240.000 đ  Liên hệ
  7 Phạm Văn Đồng   69 Phố Xuân Viên     0913 053 336
Sao Việt 9:00 6h30' 15:30 Giường nằm 46 chỗ 240.000 đ  Liên hệ
  789 Giải Phóng   69 Phố Xuân Viên     0913 053 336
Sao Việt 10:00 5h30' 15:30 Giường nằm 46 chỗ 240.000 đ  Liên hệ
  7 Phạm Văn Đồng   69 Phố Xuân Viên     0913 053 336
Sao Việt 10:00 6h0' 16:00 Giường nằm 46 chỗ 240.000 đ  Liên hệ
  789 Giải Phóng   69 Phố Xuân Viên     0913 053 336
Sao Việt 10:00 6h0' 16:00 Limousine Vip 9 ghế 320.000 đ  Liên hệ
  789 Giải Phóng   69 Phố Xuân Viên     0913 053 336
Sao Việt 10:30 5h30' 16:00 Limousine Vip 9 ghế 320.000 đ  Liên hệ
  7 Phạm Văn Đồng   69 Phố Xuân Viên     0913 053 336
Sao Việt 11:00 5h0' 16:00 Giường nằm 46 chỗ 240.000 đ  Liên hệ
  7 Phạm Văn Đồng   69 Phố Xuân Viên     0913 053 336
Sao Việt 11:00 6h30' 17:30 Giường nằm 46 chỗ 240.000 đ  Liên hệ
  789 Giải Phóng   69 Phố Xuân Viên     0913 053 336
Sao Việt 12:00 5h30' 17:30 Giường nằm 46 chỗ 240.000 đ  Liên hệ
  7 Phạm Văn Đồng   69 Phố Xuân Viên     0913 053 336
Sao Việt 12:00 6h30' 18:30 Giường nằm 46 chỗ 240.000 đ  Liên hệ
  789 Giải Phóng   69 Phố Xuân Viên     0913 053 336
Sao Việt 13:00 5h30' 18:30 Giường nằm 46 chỗ 240.000 đ  Liên hệ
  7 Phạm Văn Đồng   69 Phố Xuân Viên     0913 053 336
Sao Việt 13:00 6h30' 19:30 Giường nằm 46 chỗ 240.000 đ  Liên hệ
  789 Giải Phóng   69 Phố Xuân Viên     0913 053 336
Sao Việt 14:00 5h30' 19:30 Giường nằm 46 chỗ 240.000 đ  Liên hệ
  7 Phạm Văn Đồng   69 Phố Xuân Viên     0913 053 336
Sao Việt 14:00 6h0' 20:00 Limousine Vip 9 ghế 320.000 đ  Liên hệ
  789 Giải Phóng   69 Phố Xuân Viên     0913 053 336
Sao Việt 14:20 5h40' 20:00 Limousine Vip 9 ghế 320.000 đ  Liên hệ
  7 Phạm Văn Đồng   69 Phố Xuân Viên     0913 053 336
Sao Việt 14:30 6h0' 20:30 Giường nằm 46 chỗ 240.000 đ  Liên hệ
  789 Giải Phóng   69 Phố Xuân Viên     0913 053 336
Sao Việt 15:00 5h30' 20:30 Giường nằm 46 chỗ 240.000 đ  Liên hệ
  7 Phạm Văn Đồng   69 Phố Xuân Viên     0913 053 336
Sao Việt 15:30 6h0' 21:30 Giường nằm 46 chỗ 240.000 đ  Liên hệ
  789 Giải Phóng   69 Phố Xuân Viên     0913 053 336
Sao Việt 16:00 5h30' 21:30 Giường nằm 46 chỗ 240.000 đ  Liên hệ
  7 Phạm Văn Đồng   69 Phố Xuân Viên     0913 053 336
Sao Việt 17:00 6h0' 23:00 Limousine Vip 9 ghế 320.000 đ  Liên hệ
  789 Giải Phóng   69 Phố Xuân Viên     0913 053 336
Sao Việt 17:30 5h30' 23:00 Limousine Vip 9 ghế 320.000 đ  Liên hệ
  7 Phạm Văn Đồng   69 Phố Xuân Viên     0913 053 336
Sao Việt 17:30 5h30' 23:00 Giường nằm 46 chỗ 240.000 đ  Liên hệ
  789 Giải Phóng   69 Phố Xuân Viên     0913 053 336
Sao Việt 18:00 5h0' 23:00 Giường nằm 46 chỗ 240.000 đ  Liên hệ
  7 Phạm Văn Đồng   69 Phố Xuân Viên     0913 053 336
Sao Việt 21:00 8h0' 5:00 Giường nằm 46 chỗ 240.000 đ  Liên hệ
  789 Giải Phóng   69 Phố Xuân Viên     0913 053 336
Sao Việt 21:30 7h30' 5:00 Giường nằm 46 chỗ 240.000 đ  Liên hệ
  7 Phạm Văn Đồng   69 Phố Xuân Viên     0913 053 336
Sao Việt 23:00 6h0' 5:00 Giường nằm 46 chỗ 240.000 đ  Liên hệ
  7 Phạm Văn Đồng   69 Phố Xuân Viên     0913 053 336
Sao Việt 23:00 6h0' 5:00 Giường nằm 46 chỗ 240.000 đ  Liên hệ
  789 Giải Phóng   69 Phố Xuân Viên     0913 053 336
Phúc Xuyên 23:55 5h5' 5:00 Giường nằm 40 chỗ 250.000 đ  Liên hệ
  Nội Bài   Sapa     0913 053 336
VietBus 6:30 6h10' 12:40 Giường nằm 44 chỗ 250.000 đ  Liên hệ
  284 Giải Phóng   573 Điện Biên Phủ     0913 053 336
Hưng Thành 7:00 6h0' 13:00 Giường nằm 40 chỗ 220.000 đ  Liên hệ
  162B Trần Quang Khải   Bx SaPa     0913 053 336
VietBus 7:00 5h40' 12:40 Giường nằm 44 chỗ 250.000 đ  Liên hệ
  Bx Mỹ Đình   573 Điện Biên Phủ     0913 053 336
VietBus 9:00 6h10' 15:10 Giường nằm 44 chỗ 250.000 đ  Liên hệ
  284 Giải Phóng   573 Điện Biên Phủ     0913 053 336
VietBus 12:30 6h10' 18:40 Giường nằm 44 chỗ 250.000 đ  Liên hệ
  284 Giải Phóng   573 Điện Biên Phủ     0913 053 336
VietBus 13:00 5h40' 18:40 Giường nằm 44 chỗ 250.000 đ  Liên hệ
  Bx Mỹ Đình   573 Điện Biên Phủ     0913 053 336
Hưng Thành 16:00 6h0' 22:00 Giường nằm 40 chỗ 220.000 đ  Liên hệ
  Bx Lương Yên   Bx SaPa     0913 053 336
VietBus 16:30 6h10' 22:40 Giường nằm 44 chỗ 250.000 đ  Liên hệ
  284 Giải Phóng   573 Điện Biên Phủ     0913 053 336
VietBus 17:00 5h40' 22:40 Giường nằm 44 chỗ 250.000 đ  Liên hệ
  Bx Mỹ Đình   573 Điện Biên Phủ     0913 053 336
VietBus 20:00 6h10' 2:10 Giường nằm 44 chỗ 250.000 đ  Liên hệ
  284 Giải Phóng   573 Điện Biên Phủ     0913 053 336
VietBus 20:30 5h40' 2:10 Giường nằm 44 chỗ 250.000 đ  Liên hệ
  Bx Mỹ Đình   573 Điện Biên Phủ     0913 053 336
VietBus 21:00 6h10' 3:10 Giường nằm 44 chỗ 250.000 đ  Liên hệ
  284 Giải Phóng   573 Điện Biên Phủ     0913 053 336
Hưng Thành 22:00 6h0' 4:00 Giường nằm 40 chỗ 220.000 đ  Liên hệ
  162B Trần Quang Khải   Bx SaPa     0913 053 336
             Kể từ khi có đường cao tốc Hà Nội - Lào cai(320km) việc đi lại bằng xe bus( xe khách) trở nên rất dễ dàng và tiện lợi, trung bình mất khoảng 5-6 giờ là bạn đã có mặt tại Sapa.
Hiện có rất nhiều hãng xe chạy trên cung đường này cung cấp cho khách hàng nhiều sự lựa chọn về giá cả và chất lượng dịch vụ. Nhìn chung các hãng xe du lịch ưu thế về sự chuyên nghiệp, chu đáo, giá cạnh tranh như SapaExpress, Queen Cafe, Hưng Thành, Hà Sơn Hải Vân, Sao Việt.... Chúc các bạn chọn được xe đi Sapa phù hợp nhất, giá vé tốt nhất để có một chuyến đi thật thoải mái vui vẻ. 

Lưu ý:

 • Giá vé đã bao gồm 10% VAT và có bảo hiểm.
 • Trẻ em nhỏ < 3 tuổi đi cùng người lớn được MIỄN PHÍ!
 • Trẻ em lớn nằm giường riêng tính giá vé như người lớn.
 • Giá trên không áp dụng cho ngày Lễ, Tết. Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm cụ thể. Để có giá chính xác xin quý khách vui lòng gọi điện đến tổng đài 04.8585.3180 để biết chi tiết.

ĐIỀU KHOẢN VẬN CHUYỂN:

 1. Vì lợi ích của khách hàng và công ty, khách hàng nên mang theo CMND khi sử dụng dịch vụ.
 2. Khách hàng có mặt tại điểm đón khách của Sao Việt theo hướng dẫn của nhân viên bán vé trước giờ xe chạy ít nhất 30 phút để làm thủ tục.
 3. Khách hàng không được hút thuốc trên xe.
 4. Khách hàng không mang theo những hàng hóa nguy hiểm, động vật tươi sống, quý hiếm, hàng bị cấm lưu thông như vũ khí, các chất dễ cháy nổ, những thứ có mùi độc hại lên xe.
 5. Khách hàng không mang theo những hàng hóa cấm trong danh mục quy định hàng cấm của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
 6. Vé chỉ có giá trị theo chuyến ngày và giờ ghi trên vé.
 7. Khách hàng có quyền hủy, thay đổi chuyến đi trước 24 giờ xe dự kiến xuất bến và bị trừ 10% phí dịch vụ (Với vé tết có quy định riêng). Khách hàng mang theo vé tới văn phòng để được hướng dẫn thủ tục huỷ vé. Trong 6h trước giờ xe dự kiến xuất bến vé không được hủy.
 8. Khách hàng không được hủy, thay đổi thông tin khi mất vé này, khách hàng vẫn có thể đi xe nếu còn nhớ mã vé và mang theo CMND.
 9. Nếu vì điều kiện bất khả kháng (Thiên tai, tắc đường…) Công ty được quyền hủy hoặc thay đổi lịch và giờ chạy. Công ty có trách nhiệm thông báo trước mà không chịu bất cứ trách nhiệm nào.
 10. Mỗi hành khách được mang theo 20kg hành lý. Nếu vượt quá mức quy định thì phải đóng thêm phụ phí là 5,000đ/kg. Các thiết bị máy móc,ti vi, máy tính cồng kềnh, xe máy… trong danh mục quy định hàng hóa của Công ty, không được tính là hành lý mang theo.
 11. Trong trường hợp khách hàng cho rằng nhân viên của công ty có những hành vi thiếu lịch sự hoặc sai quy chế, chúng tôi luôn tiếp nhận ý kiến của khách hàng theo số điện thoại, email, thư tay ở phần thông tin liên lạc.

*Lưu ý: Giá trên có thể thay đổi so với thời điểm post bài.Về trang trước    Lên đầu trang
Hỗ trợ trực tuyến
Ms. Hằng
Tư vấn du lịch
Ms. Chính
Tư vấn du lịch
Hà Nội mùa vắng những cơn mưa

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn cảm thấy website của chúng tôi thế nào


 • Ngân hàng vietcombank